Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής προτάσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

α) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

β) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ζώνες αλιείας)

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από δυνητικούς δικαιούχους και μελετητικά γραφεία αποφάσισαν:

1) Τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφ. «1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 26η/11/2021 & ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1126/26-07-2021 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1377/30-08-2021 1η τροποποίηση.

2) Τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφ. «1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 1η/12/2021 & ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1131/27-07-2021 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1380/30-08-2021 1η τροποποίηση.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω προσκλήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 753300, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε για το Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου και στο τηλέφωνο 28920 40000, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε για το Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς.

 

 

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

 

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER και

Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Μεσαράς

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 

2η Τροποποίηση- Μεσαρά

2η Τροποποίηση- Νομός Ηρακλείου (ζώνες αλιείας)