Αρχική Σελίδα arrow CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Μεσαράς arrow Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
Ενημερωτικές εκδηλώσεις Εκτύπωση E-mail
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί». Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον. 
Στις ενέργειες ενημέρωσης που προγραμματίζονται άμεσα, στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες των νέων προγραμμάτων CLLD/LEADER και LEADER Αλιείας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-20120, καθώς και την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών στην Ύπαιθρο του Νομού Ηρακλείου. 
Στις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν φορείς (εκπρόσωποι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις, Μ.Κ.Ο. κλπ.) και τοπικός πληθυσμός.