Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώ�?ου

Ταυτότητα του Περιφερειακού Επειχηρισιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006

Βασικοί Στόχοι και Περιεχόμενα του Προγράμματος Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικο�? Χώρου

Οι στρατηγικοί στόχοι του Περιφερειακο�? Επιχειρησιακο�? Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 είναι οι εξής:

 • η αναβάθμιση του τουρισμού
 • η προστασία του περιβάλλοντος
 • η ανάπτυξη της υπαίθρου
 • η βελτίωση των μεταφορών
 • η τόνωση της ζήτησης τεχνολογικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Κρήτης

και οι οποίοι περιλαμβάνονται σε 7 άξονες προτεραιότητας και συγκεκριμένα:
 1. Ενίσχυση της Περιφέρειας ως ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στη ΝΑ Μεσόγειο, προώθηση της καινοτομίας κι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
 2. Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
 3. Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβου διαμετακόμισης
 4. Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα
 5. Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών
 6. Προώθηση της απασχόλησης-παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση
 7. Τεχνική Βοήθεια
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
Άξονας Προτεραιότητας (7)
Μέτρο 5.5
Στόχοι
Περιοχές Παρέμβασης
Δράσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png