Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση
Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Μέτρο 2.1: Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

Τίτλος Σχεδίου Δράσης «Ίσες Ευκαιρίες»

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).Δικαιολογητικά που θα Καταθέτουν οι Άνεργοι
Φορείς που Παραλαμβάνουν τις Αιτήσεις των Ανέργων
Κατανομή Θέσεων ανά Ομάδα Στόχο και Νομό
Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων
Διαδικασία 'Ενταξης και Παρακολούθησης
Δράσεις Πληροφόρησης
Φορείς που Παρέχουν Συμβουλευτική Στήριξη
Φορείς Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Κατηγορίες Δράσεων του Σχεδίου
Ομάδες Στόχοι του Σχεδίου Δράσης
Στόχος του Σχεδίου Δράσης
Στοιχεία του Προγράμματος στην Ελλάδα
Γ.Σχέδιο Δράσης "Ορίζοντες Απασχόλησης"
Διακρατική Συνεργασία
Αναλυτική Περιγραφή του Έργου
Στόχοι
Περιοχή Εφαρμογής
Γενικά Στοιχεία
Α. Σχέδιο Δράσης Ίσες Ευκαιρίες"
Β. Σχέδιο Δράσης «ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png