Κ.Π. Equal Α' Κύκλος

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Πρόγραμμα Equal

(http://www.energoipolites.gr)

Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο - Ανοιχτοί Δρόμοι στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας»

Το Ελληνικό Πρόγραμμα της ΚΠ EQUAL χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό 25%)

Αριθμός Απόφασης Ένταξης: 180765/27-05-2002

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι η «Συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους»
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL - Γενικά Στοιχεία του Έργου
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL - Στόχοι του Έργου
Τι είναι Κοινωνική Οικονομία
Περιεχόμενο του Προγράμματος
Φορείς - Εταίροι
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL - Διακρατική Συνεργασία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png