Αρχική Σελίδα arrow Προφίλ Εταιρείας
Προφίλ Εταιρείας


Ίδρυση - Ιστορικό Εταιρείας Εκτύπωση E-mail
Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α." (ΑΝ.Η.) είναι μία αναπτυξιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται κύρια στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 - Π.Δ 409/86 - Ν2339/95 περί ΑΕ και από το άρθρο 46 παρ. 1β του Ν.1416/84 όπως αναφέρεται στο άρθρο 291 παρ. 1β της κωδικοποίησης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα κατά το Π.Δ. 410/1995.
Διαβάστε περισσότερα...
 
Σκοποί Εκτύπωση E-mail
Η εταιρία έχει πρωταρχικό στόχο την κάλυψη κοινά διαπιστωμένων αναγκών για:

Διαβάστε περισσότερα...
 
Όργανα Διοίκησης Εκτύπωση E-mail
Τα όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι η γενική συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εντεκαμελές εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία 4 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Οργάνωση Εκτύπωση E-mail

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει πέντε βασικά τμήματα, αλληλένδετα μεταξύ τους και λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο καλύπτει τη δραστηριότητα: "Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση έργων και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση των έργων και υπηρεσιών" (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000).

Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα...
 
Προσωπικό Εκτύπωση E-mail

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου απασχολεί σήμερα 13 άτομα, με κύριες ειδικότητες: οικονομολόγοι, γεωπόνοι, πολιτικοί μηχανικοί, ιστορικούς, αρχαιολόγους, σύμβουλοι  κλπ. Η σύνθεση του προσωπικού είναι η εξής:

Διαβάστε περισσότερα...
 
Φορείς - Δίκτυα Εκτύπωση E-mail
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου συμμετέχει στους παρακάτω Φορείς - Δίκτυα:
Διαβάστε περισσότερα...
 
Περιοχή Δράσης Εκτύπωση E-mail
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png